Modüller

Uygulama Modülleri

Muhasebe Modülü

Ayni ve parasal tüm hareketlerin finalize edildiği tüm belge ve evrakların işlendiği modüldür. Bir işletmedeki her türlü operasyon en son muhasebeye gelir ve muhasebeleştirilir. Muhasebe temel ilke ve kanunlarının uygulanması ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de DinamoERP, uluslararası standartlardadır ve ihtiyacınız olan tüm yetkinliklere sahiptir.

DinamoERP Muhasebe modülü fonksiyonları:

 • Tekdüzen Hesap Planı Girişi ile hesapların sisteme girişinin yapılması ve muhasebe kodunun tanımlanması sağlanır.
 • Masraf Merkezi (Alternatif) Hesap Planı Girişi ile raporlamalar yapılır.
 • Tekdüzen Hesap Planı Listeleri ile hesap planında kullanılan hesapların listesini alma işleminde kullanılır.
 • Toplu Muhasebe Hesap Kart Açılış ve Düzeltme İşlemleri
 • Masraf Merkezi (Alternatif) Hesap Planı Listeleri, Alternatif Hesap planında kullanılan hesapların listesini almada kullanılır.
 • Mahsup Fişi kesilebilir
 • Entegre Edilen Muhasebe Evrakları Entegre edilen muhasebe evraklarının gösteriminde kullanılır.
 • Muhasebe Entegrasyonu ile Stok Entegrasyonu, Nakit Kasa Entegrasyonu, Çek Senet Entegrasyonu, Cari Hesaplar Entegrasyonu, Satış Faturaları Entegrasyonu ve Satınalma Faturaları Entegrasyonu ister toplu ister tek tek yapılarak muhasebeleştirilebilir.
 • Entegrasyon Statü Listeleri ile entegre edilmiş veya entegre edilmemiş evrakların durumları listelenebilir. Hangi evrakların durumları raporlanmak isteniyorsa ilgili evrakların kriterleri verilerek durumları gözlenebilir.
 • Muhasebe Fiş Numarası istenilen tarih aralığına göre ve ister tek tek ister gruplanarak verilebilir ve izlenebilir.
 • Yevmiye sıra no verilebilir, izlenebilir ve silinebilir. Yevmiye Defteri basılabilir.
 • Defteri Kebir, Muavin Defter, e- Defter, entegratör firma aracılığıyla göndermek için e-Defter, Bilançolar ve Beyannameler gibi tüm yasal defterler ve tablolar oluşturulabilir.
 • Muavin Defter, Mizan, Toplu Muhasebe Fişleri Basımı, Alternatif Hesap Planı Mizanı, Alternatif Hesap Planı Muavini, Muhasebe Raporlama Döviz Cinsinden Borç / Alacak Tutarı Alanlarını Hesaplatma, Tekdüzen Hesap Planı Listeleri ve Masraf Merkezi (Alternatif) Hesap Planı Listeleri oluşturulabilir.
 • Muhasebe Enflasyon Düzeltme İşlemleri yapılabilir.
 • Muhasebe Açılış Fişi ile mali yılın açılışı, Muhasebe Kapanış Fişi ile mali yılın kapanışı yapılabilir.
 • Toplu Muhasebe Hesap Kart Açılış ve Düzeltme İşlemleri, Toplu Alternatif Muhasebe Hesap Kart Açılış ve Düzeltme İşlemleri yapılabilir.
 • Bütçe Planlaması ile bütçe kontrolü yapılabilir.

Maliyet Muhasebesi

Üretilen ürün/mal ve hizmetlerin birim maliyetlerini kapsayan tüm kalemlerin hesaplanmasıdır. Maliyet muhasebesi, firmanın daha çok iç yapısını ilgilendiren üretim hareketleri ile ilgilidir.

DinamoERP de Maliyet Muhasebesi ikiye ayrılmaktadır:

1- Standart Maliyet : DinamoERP'ye girilen teorik veriler ile yani standart ürün ağacı üzerinden belirlenen maliyetlere göre belirlenmektedir. Daha çok teklif yanıtı vermek için kullanılır. Hammadde ve operasyonel maliyet bilgileri ile 'Standar Maliyet' hesaplanır.

2- Fiili Maliyet : DinamoERP'ye girilen gerçek süre, girilen hammaddeler, kesilen irsaliyeler gibi gerçekleşen üretim/stok hareketleri üzerinden masraf dağıtımı yaparak hesaplanmaktadır.

Finans

DinamoERP Finansman Yönetimi, kullanıcıların kolay, hızlı ve kontrollü işlem yapabilmesini sağlar. Bunun yanında muhasebe için gerekli olan tüm ayrıntılara sahiptir.

Finansman Yönetimi çok dövizlidir; tüm işlemler istenen para birimi, işleme özgü kur çaprazı ile yapılabilir. Aynı zamanda cari hesabın orijinal ve yerel para birimlerinden farklı birim ile hareket görebilmesini sağlayabilir. Finansman Yönetimi raporları istenen para birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para birimleri sınırsız olarak kullanılabilir. Sistemdeki cari hesaplar birden fazla yabancı para birimi ile işlem görebilirler, her para birimi cinsinden olan toplam ve bakiyeler ayrı ayrı izlenebilir. Alacak ve Borçların takibi için hem özet hem de detaylı yaşlandırma analizleri online olarak görüntülenebilir. Bu imkan, cari hesabın işlem görebileceği her uygulamada (fatura, sipariş, teklif …) yer almaktadır. Sistemde yer alan Nakit Kasalar ve Çek/Senet portföyleri kullanıcı bazında yetkilendirilebilir. Bu sayede çok şubeli/çok noktalı uygulamaların güvenlik ihtiyacı tam olarak karşılanabilir.

Borç – Alacak eşleştirme fonksiyonu sayesinde bir borç hareketi (veya alacak) birden fazla alacak hareketi (veya borç hareketi) ile eşlenebilir veya tam tersi yapılabilir. Eşleme esnasında borç veya alacak hareketinin tamamı kullanılmayabilir veya tamamı kapanmayabilir. Bu durumda açık kalan tutar bir sonraki işlemlerde kullanılabilir (örneğin bir çek birden fazla faturayı veya çok sayıda çek ve nakit hareketi bir faturayı kapatabilir). Sistem geriye dönük bakiye veya portföy raporu üretebilir. Bu sayede geçmiş bir tarihteki borç-alacak bakiyeleri veya çek portföylerinin içeriği raporlanabilir. Vade farkları, eşleştirme, işlem kapatma veya valör kapatma gibi 3 farklı yönteme göre hesaplanabilir. Dinamo sisteminde kullanıcının tarif edebileceği yöntemleri kullanmak da mümkündür. Dinamo Finansman Yönetimi, yöneticiler için özel ekranlara sahiptir. Yöneticiler, bu ekranları kullanarak tüm nakit veya vadeli işlemleri, portföyleri, banka mevcutlarını, bakiye yaşlandırma tablolarını izleyebilirler.

Stok

Dinamo Envanter sistemi genel yapısı ile en zor ve imkansız gibi görünen uygulamalara çok basit ve hayatın içinden çözümler sunabilmektedir. Stok, işletmenin gelecekte kullanmak ya da satmak üzere elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklardır. Bu modülde stok ile ilgili tüm işlemler yapılabilir. Sistemde kullanılacak (sipariş, reçete, transfer vb.) her malzeme için bir stok kartı açılır. Stok kartı malzemenin kimlik kartı gibidir, tüm özellikleri burada tanımlanır. Stok tutmanın amaçları;

 • Sürekli üretim,

 • Taleplere anında cevap,

 • Rekabet,

 • Fiyat avantajı

Stok modülünde; kartlar, Future/Option, lokasyonlar gibi sabit tanımlar yapılır, tedarikçi irsaliyesi ile depoya giriş fişi ve satınalma faturası kesilir, depolar arası transfer, giriş, çıkış işlemleri yapılır, stoklarda rezervasyon, üretim fişi oluşturulur, sevkiyat gibi işlemler yapılır ve takibi sağlanır.

DinamoERP Stok modülü fonksiyonlarından bazıları:

 • Stok Giriş/Çıkış Fişi: Genel olarak sistemde stok miktarını düzeltmek (giriş/çıkış yapmak) amacıyla kullanılır. Fiili her hareketin %100 doğrulukla programa aktarıldığı ortamlarda buna hiç ihtiyaç duyulmaz. Ancak bu durum her zaman gerçekleşmediğinden zaman zaman Stok Giriş/Çıkış Fişi kullanılabilir.

 • Stok Rezervasyon Fişi: Stoğun herhangi bir ambardaki istenilen (yeterli) miktarı herhangi bir nedenle (satış siparişi için ya da MPS için rezervasyon hariç, bunlar ayrı evraklar ile rezerv edilir) rezerv edilebilir ve rezervasyon kaldırılana kadar da stok hareketi engellenebilir.

 • Depolar Arası Sevkiyat Mal Teslim Alma Fişi: Firmanın farklı iki yerleşimdeki depoları arasında sevkiyat yapılıyor ve bu işlemin malı alan yetkili tarafından onaylanması isteniyorsa Dahili Depoya Mal Teslim Alma Fişi kullanılmalıdır.

 • Stok Kod – Lot – Seri No – Varyant – Konfigürasyon Kodu Değişim, Transfer Fişi: Ürün/malzeme teslim alındığı anda tüm ayrıştırıcı özellikler belirlenemiyor ise bu evrak kullanılabilir. Örneğin seri numaraları o anda kaydedilemiyor olabilir, ambar içi lokasyonu o anda tespit edilememiş ya da geçici bir lokasyona konmuş olabilir ya da henüz kalite kontrol bölümünün vermesi gereken parametreler belirsiz olabilir. Bu tip durumlarda stoğun giriş hareketi firmanın tercihlerine göre gerçek veya ön kontrol ambarına yapılıyorsa da daha sonradan bu özelliklerin sisteme bildirilmesi gereklidir. Bu amaçla belli detaylarda (kod, lot, seri, …) girilen stok mevcudunu, farklı detaylarda (kod, lot, seri, F/O,…) sisteme tanıtmak için bu fiş kullanılır.

 • Depodan Depoya Transfer Fişi: Genellikle firmalarda birden çok depo vardır ve stoklar çeşitli nedenlerle bu depolar arasında hareket eder. Bu tür işlemler için Depodan Depoya Transfer Fişi kullanılır.

 • Stok Rezervasyon İptal Fişi: Stok üzerindeki mevcut rezervasyonu kaldırmak için kullanılır. Genellikle “Stok Rezervasyon Fişi” ile yaratılan rezervasyonların silinmesi için kullanılır.

 • Satış Siparişi İçin Rezerve Edilmiş Malzeme İçin Depoya Sevk Emri: Sipariş tarafından rezerv edilen ürünlerin sevk onayını veren evraktır. Satış Siparişinden depoya ‘Sevk Edilebilir’ mesajını taşır. Sevk Emri, sevk işlemlerinin bir yetkili tarafından onaylandığı firmalarda hiyerarşik bir evrak niteliği taşır.

 • Depolar Arası Sevk Emri: Firmanın farklı iki yerleşimdeki depoları arasında sevkiyat yapılıyor ve bu işlemin firmadaki bir yetkili tarafından onaylanması isteniyorsa Dahili Depolar Arası Sevk Emri kullanılmalıdır.

 • Demontaj/Bölme Fişi: Üretim fişinin aksine parçalama yapmak için kullanılır. İstenilen malzeme parçalarına ayrılır. Örneğin dışarıdan bütün olarak alınan bir makine, parçalarına ayrıldıktan sonra bu parçalar yedek malzeme olarak kullanılır ya da bir et tesisinde bütün olarak alınan etler kol, deri, kafa, işkembe gibi parçalarına ayrılarak parça parça satılır.

 • Stok Son Durum Listesi: Stok kodu bazında, ambar detaylı stok mevcudu ile toplam giriş miktarı ve toplam çıkış miktarını hesaplayan listedir. Stok miktarları raporun alındığı an için hesaplanır.

 • Stok Hareket Kartı: Bu ekran ile envanter sisteminde bulunan stok kalemlerinin maliyetleri ile birlikte hareketlerini raporlamak amacıyla kullanlır. Çeşitli kriterler bulunduğundan dolayı istenilen şekillerde detaylı bir rapor hazırlanabilir.

 • Fiili Tüketim ile Standart Ürün Ağacı Karşılaştırılması: Üretim fişi üzerindeki ürünlerin ve hammaddelerinin Standart Ürün Ağacı tanımları ile karşılaştırılmasını sağlayan rapordur. Ürünün üretim aşamasında gerçekte harcadığı hammadde ve miktarını daha önce standart olarak verilen ürün ağacındaki hammadde ve miktarı ile karşılaştırır.

 • Stok Yaşlandırma Listesi: Stok kodu bazında toplam girişler, toplam çıkışlar ve kalan miktar ile ambarda hareketsiz gün sayısı alınabilir. Belirtilen dönem sayısı kadar geri gidilerek envanter hesabı da raporlanabilir. Özet ve detay olarak iki farklı şekilde liste alınabilir. Özet raporda istenilen stok kodlarının giriş ve çıkış miktarları, ortalama kaç gün ambarda beklediği görülebilir. Detay raporunda ise hangi evraklarla yapılan giriş işlemlerinden bakiye miktar kaldığı görülebilir.

Satış

Satış modülü ile;

 • Satış, satınalma fiyat listeleri girişi, inconterms, nakliye ücretleri, ambalaj, sevk adresi gibi fiyatlandırma tanımları,

 • Satış Planlaması,

 • Satış Teklifi oluşturma,

 • Satış Öngörüleri/Siparişleri oluşturma veya tekliften siparişe çevirme,

 • CRM ile satış aktivitelerinizi yönetme, toplu mail ve sms gönderme,

 • Paketleme/Ambalajlama/Sevk İşlemleri,

 • İrsaliyeler/Faturalar oluşturma,

 • Satıştan İade için İrsaliye ve Faturaları oluşturma,

 • Perakende Satış/POS Bağlantısı Modülü ile Mağaza Kartı, POS Satış Kayıtları Aktarma, POS Satış Kayıtlarının Fatura Gibi Kaydı, POS Satış Kayıtları İrsaliyeli Fatura Gibi Kaydı, POS İadelerini Satış İade Faturası Gibi Kaydı,

 • Satış e-Fatura oluşturma ve gönderme

işlemleri yapılabilir.

Üretim Planlama

DinamoERP üretim ve planlama sistemi gerçek üretim ortamlarının tecrübe ve kullanım pratiklerine sahiptir.

Üretim ve planlama sisteminde MRP-II kurgusu içinde yer alan her yöntem, günümüzün iş ortamına göre yeniden yorumlanarak kullanılmıştır. Bu sayede son derece kullanışlı ve sonuca dönük bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Teknolojik imkanların tümü Dinamo içinde kullanılabilir. Örneğin barcode etiketleri basılabilir, iş emirleri basit okuma hareketleri ile izlenebilir, telsiz veya internet teknolojisi ile sisteme bağlanabilen terminaller kullanılabilir, üretim emirleriniz tamamen kağıtsız, elektronik ortamda yayınlanabilir.

Ürün ağaçlarınızda seviye azaltma yalın üretim prensipleri kullanılarak sağlanabilmekte; bir yandan işlenmesi gereken bilgi azalırken diğer yandan sistemin anlaşılabilirliği arttırılmaktadır. Ürün ağacı tanımında malzeme ve rotanın beraberce tanımlanabilmesi sayesinde ürüne bağlı her türlü detay kolayca sisteme aktarılabilir. Mühendislik tanımları, resim dosyalarının kullanımı ve bağlantılı dokümanlar tekniği sayesinde sınırsız dokümana doğrudan erişim sağlanabildiği için gerek talimatlarınız gerek müşterinizin size sağladığı bilgi dosyaları üretim emirlerinizde yer alabilir.

Satıştan üretim planına, iş akışınızın her noktası sistem içinde yer aldığı için firmanızın çalışma hızı artar, tekrarlar azalır. Üretim Gazeteniz, herkesin kolayca anlayabileceği şekilde düzenlenebilir; bu gazete sadece üretim bölümü tarafından değil satış bölümü içinde de kullanılabilir. Bu sayede müşterinizin sorularına daha hızlı ve gerçekçi yanıtlar vermeniz mümkün hale gelir, firma içi gereksiz konuşmalar azalır.

MRP modülü; ne, ne zaman, ne kadar gerekiyor sorusunun cevabını verir. Bunu yapabilmek için MPS, Stok, Satış ve Satınalma modülleri ile entegre çalışır. Bu sayede stoklarınızı üretiminizi hiç aksatmadan azaltabilirsiniz. Sistem, statik değil dinamiktir. Her zaman o anki gerçek bilgilere göre önerilerde bulunur, bu sayede değişiklere ayak uydurur.

DinamoERP üretim sistemi her üretim emrinin her malzemesini ve her operasyonunu tek tek izler; hangi üretim emrinin hangi malzemesinin ne kadar eksik, hangi operasyonun ne kadarlık kısmı tamamlandı sürekli olarak bilinir. Detaylara inebilmenin yanı sıra üst yönetim için gereken, genel yük tablosu (backlog tablosu), gecikme ihtimali olan siparişler veya problemlerin analizi doğrudan elde edilebilir. Üretim Yönetimi birçok tablo ve sayının analizini gerektirir, bu yükü azaltmak için sistem, olabilecek her noktada grafikler ile desteklenmiştir. Bu tür grafikler firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda da sisteme eklenebilir. Tıpkı raporlar gibi sayı ve kapsam olarak sınırsız düşünülebilir.

Satın Alma

Satınalma modülünde;

 • Fiyat Listesi ve fiyatlandırma yöntem tablosu

 • İthalat masraf dağıtım şablonları, ithalat dosyası, ithalat masrafları cari hesap işlem fişleri

 • Satınalma siparişi analizi,

 • Tedarikçiye satınalma siparişi

 • Tedarikçilerden satınalma teklifleri

 • Talep, teklif, Tedarikçi (irsaliyeli) fatura

 • Satınalma iade sevk irsaliyesi, iade faturası

işlemleri yapılabilir.

IK | Personel Bordrosu

İnsan Kaynakları modülü ile;

 • Personel kartları açılabilir ve izlenebilir,

 • Yetkinlik tanımlarınızı, açık pozisyonlarınızı kayıt altına alarak işe alım süreçleri yönetilebilir,

 • Personele zimmetlenen eşya, cihaz ve malzemeler kayıt altında tutulabilir,

 • İzin yönetimini ile izin ve haklar tanımlanarak oluşturacağınız tablolar ile kolaylaştırabilir ve sürdürülebilir hale getirebilir,

 • Servis Araçları Yönetimi ile; servis araçlarını takip edebilir ve geri bildirimleri kayıt altında tutulabilir,

 • Personeller bireysel veya toplu eğitim talepleri oluşturabilir, eğitimleri planlayabilir, değerlendirebilir, oryantasyon ve staj takipleri yapılabilir,

 • Performans yönetimi, kariyer yönetimi yapılabilir,

 • İş geliştirme ile süreç analizleri yaparak iyileştirmeler yapılabilir.

Personel Maaş Bordroları modülünde işyeri bildirgesi, sendika kesintisi tanımları, personel bordrolarındaki kazanç ve kesinti tanımları, kullanıcı tanımlı yasal teşvik hesaplama yöntemi tanımları gibi bazı sabit tanımlar yapılarak;

 • Personel maaş bordroları, ihbar ve kıdem tazminatı bordroları kolaylıkla hazırlanabilir.

 • Personel puantaj kayıtları tutulabilir,

 • Toplu ücret değişiklikleri yapılabilir,

 • Personel giriş – çıkış takipleri yapılabilir,

 • SGK e-bildirge ve eksik gün bildirgeleri hazırlanabilir,

 • İşyeri bazında aylık raporlar oluşturulabilir,

 • Personel maaş bordroları genel icmali alınabilir,

 • İşçi bildirim listesi, İşçi çıkış bildirim listesi ve iş gücü çizelgesi hazırlanabilir.

CRM

Mevcut veya potansiyel müşterilerle olan her türlü aktivitenin planlanması, takip edilmesi ve denetlenmesi imkanı sunan CRM ile ürün/pazar entegrasyonu analizleri yaparak rekabet üstünlüğü elde edebilir; müşteri taleplerini ve yönelimlerini doğru ve zamanında yönetebilir; işletme içi pazarlama, işletme dışı pazarlama ve satış aktivitelerinin kayıt altına alabilirsiniz.

Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin pazarda yerini doğru konumlandırabilmesi için; pazar fırsatlarının değerlendirilmesi; ürünlerinize ait tüm fırsatların, kampanyaların doğru belirlenmesi; tekliflerin iyi değerlendirilmesi, rakip ürünlerin kampanya ve fırsatlarının takip edilmesi gerekmektedir. Bütün bu süreçlerin doğru ve hızlı yapılabilmesi ancak ürünlerinize ait tüm aktivitelerin CRM datasına işlenmesi ile mümkündür.

DinamoERP aktivite bazlı CRM yapısı sadece satış- pazarlama aktivitelerinizi değil şirket içi tüm aktivitelerinizi yönetmenizi sağlar. Bu sebeple sadece pazarlama departmanı değil tüm departmanlar CRM verilerini girebilir. Katıldığınız fuarlardan, iş ortaklarınız ile görüşmelerinizin süresine kadar tüm verilerinizi işleyebilirsiniz. Şirket içi aktivitelerinizi bu sayede takip edebilir ve şirketin tüm departmanlarında iyileştirmelere yönelik analizlerinizi yapabilirsiniz.

CRM sayesinde; mevcut veya potansiyel müşteri taleplerini ve rakiplerinizin ürün/pazar verilerini doğru ve etkin yönetebilir, satış maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Pazar aktivitelerini denetleyerek, fırsatları doğru yönetebilirsiniz. Bu sayede pazardaki rekabet avantajınızı artırabilirsiniz. Bayilerinizi iş ortaklarınızı doğru yönetebilir, e-ticaret sistemleri ile entegrasyon sağlayabilirsiniz. Farklı iş modellerini tek çatı altında toplayabilir, hem yerel hem uluslararası iş networklerini oluşturabilir ve koordinasyonu sağlayabilirsiniz. Müşteri ilişkileri kültürünün oluşmasına katkı sağlayarak, iç ve dış müşteriler arasında kesintisiz koordinasyonu sağlayabilirsiniz.

Kalite

DinamoERP Kalite Modülü ile ürünlerin kalite test sonuçlarını girerek sonuçları istenildiği zaman raporlanabilir, istenen sayıda kalite ölçüm tipi tanımlanabilir, üretim süreçlerinde proses ve final kalite kontrol süreçleri ayrı ayrı sürdürülebilir, hammadde kalite kontrol süreçleri yürütülürken kalite kontrolden geçmemiş hammaddelerin üretimde kullanması engellenebilir.

Bakım

DinamoERP Bakım Modülü, işletmenizdeki üretim kaynaklarını daha verimli kullanabilmeyi hedeflemektedir. Bakım Modülünde hem plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım (Periyodik Bakım, Önleyici Bakım, Kestirimci Bakım) ile planlı yapılan eylemler tek bir yönetim ekranında yer almaktadır. Bütün bakım emirleri aynı planlama ekranından izlenebilir. Bu ekranda farklı gruplama teknikleri ile bakım emirleri öncelik sıralarına göre yayınlanabilir. Böylelikle kullanıcının o anda görmek istediklerini tek tuşa basarak elde edebilmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.

DinamoERP Bakım Modülü ile sisteminizde, kolay planlama ve raporlama ile artan verimlilik ve maliyetleri izleyebilmeyi sağlayacaktır. Ayrıca kalite sisteminizin gerekliliklerini tamamlayacaktır.

Arızalı Ürün | Cihaz Servis

Satış sonrası servis hizmeti veren firmaların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak için hızlı, zamanında ve etkili bir şekilde satış sonrası süreçler yönetilmesi amaçlanmıştır. Periyodik bakım takibi, ariza kaydı, kurulum işlemleri, eğitim gibi satış sonrası devam eden hizmetler kayıt altında tutulabilir ve takip edilebilir. DinamoERP 'nin esnek yapısı ile modül firma gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Bu sayede firma ihtiyaçları ile bütünleşik bir yapı oluşturulabilir.

Yerinde Servis

DinamoERP üretim ve planlama sistemi gerçek üretim ortamlarının tecrübe ve kullanım pratiklerine sahiptir.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme temelde her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması felsefesine dayanmaktadır.

Bizde bu felsefeyi dinamoERP olarak şirketinizin her geçen gün ileriye gitmesi için uygulanabilir bir yapı olarak dinamo modüllerimize dahil ettik. Bu yapı ile şirketinizin büyürken ve gelişirken ihtiyacı olan desteği Sürekli iyileştirme modülümüz ile karşılayabilirsiniz.

Uygulama | Eğitim Aktivite Takibi

Şirket içi tüm uygulama, eğitim ve aktivitelerinizi planlamak ve kayıt altında tutarak izlenebilirliğini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Detaylı lokasyon tanımları, katılımcı tanımları ve plan tanımları yapılabilmektedir. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre özgünleştirilebilir esnek yapıdadır.

İdari İşler

DinamoERP üretim ve planlama sistemi gerçek üretim ortamlarının tecrübe ve kullanım pratiklerine sahiptir.

Doküman Yönetimi

Doküman Yönetim Sistemi (Document Management System) tüm iş süreçleri için, kurumların varlıkları süresince ürettiği her türlü belge ve görsel meteryalleri saklamak yönetmek ve izlemek için kullandığı sistemdir.

DinamoERP olarak bu sistemi kurumunuzun tüm belgelerini düzenli bir şekilde gruplayarak ulaşılması ve takibinin yapılmasını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede döküman yönetimininiz kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Ürün Geliştirme ( Yaşam Döngüsü ) Yönetimi

DinamoERP üretim ve planlama sistemi gerçek üretim ortamlarının tecrübe ve kullanım pratiklerine sahiptir.

Periyodik İşler ( İşlemler | Raporlar )

Periyodik işler , kullanıcılar tarafından belirlenmiş olan rapor ve makroları yine kullanıcılar tarafından belirlenmiş olan zaman aralıklarında çalıştıran ve sonuçlarını belirlenen kişilere dağıtmanıza yarayan bir programdır. Bir raporun yada makronun sonucunu belirlenen kişilere değişik ortamlarda (PDF,Excel,TXT) e-mail veya SMS olarak gönderilebilir.