DinamoERP Articles

Academic Studies

ERP projeleri ve Yalın Dijitalleşme

2022/08/26
Okan Yiğit

Bir sohbet esnasında yürüttüğümüz ERP projelerinde öncelikle ürün segmentasyonu ve Değer akış haritalama yaptığımızdan bahsettiğimde "ERP projesi yaparken neden Değer akış haritalaması yapıyorsunuz. Bu sizin işiniz değil" mealinde bir tepki almıştım.

Nasıl da yanlış bir yaklaşım. Şaşırdım. Eğer biz değeri tanımlamayıp, değerin ortaya çıktığı iş süreçlerinin detaylı bir haritasını çıkarıp, mudaları tespit ettikten sonra gerekli iyileştirmeleri yapıp, ERP projesini bu yeni Değer akış haritası üzerine kurgulamayacak isek, mevcut yanlışları otomasyona dökmekten başka ne yapıyor olurduk ki, firma açısından müşterisine değer yaratan bir proje yürütmüş olabilelim.

Burada şunu söyleyen bir görüşe de katılmadığımı belirtmek isterim. "Yalın yaklaşım sürekli iyileştirme üzerine kurulu bir felsefedir ve ERP projeleri mevcut durum üzerinden kurgulandığından yeni iyileştirmelere paralel "Mevcut durum değer akışı haritasına dönüşen "Gelecek durum değer akış haritasına" dolayısı ile yine, yeniden tanımlanan "değer" kavramına göre ERP projeleri yenilenemeyeceği için(iş yükü ve maliyet açısından) doğası gereği ERP'ler yalın üretim felsefesine karşı statiktirler ve uyum sağlayamazlar."

ERP'ler artık bütün bu sürekli iyileştirme çalışmalarına karşı son derece esnek ve çevik yeteneklere sahipler. Yalın bir dijital dönüşüm yaşanacak ise bu ancak ERP ve MES ile başlayacak olup, sonrasında Endüstri 4.0 kapsamında IoT, Big data ve ileri planlama OPT(optimized production Technology) APS yazılımları ile akıllı fabrikalara doğru yol alınabilir. Böylesi karmaşık ve büyük üretim ortamlarının günümüz açısından ERP programları olmaksızın yönetilebilmesi mümkün değildir.

Bu bakımdan Dinamo ERP olarak yürüttüğümüz bütün projelerde bu bilinç ve bakış açısı ile müşterilerimize değer katmaya çalışıyoruz.