DinamoERP Articles

Academic Studies

ERP Programı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

2022/09/02
Birleşik Yazılım

Şirketler bu kadar yoğun olan rekabet ortamında başarıyı yakalayabilmek için endüstride bulunan en kaliteli ve en güncel yazılım uygulamaları takip etmekte ve bu konuda bilginin stratejik kullanım gücünden faydalanmaktadır. Bu konuda Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları ile çok daha başarılı ve verimli bir iş hayatına sahip olunabilmektedir. Şirketler bütün bu amaçlar ile her sektörde kullanılmaya başlanan ve gittikçe de yaygınlaşan ERP sistemi kullanımını arttırmıştır.

 

 ERP Sisteminin Seçimi 

 

ERP sistemlerinin seçimi, işletmeler için çok önemli bir yere sahiptir. Bu konuda işletmenin geleceğinde çok büyük rol oynayan ERP programı tercihleri çok büyük bir yere sahip olmaktadır. Bunun sonucunda da yanlış bir ERP sistemi seçmek; şirket için maliyet, zaman, verimlilik ve işlev kaybına sebep olmaktadır. Bu konuda ERP yazılımı seçimlerinde işletmelerin çok fazla dikkat etmesi gereken önemli durumlar vardır.

 

 ERP Yazılımı Seçiminde Dikkat Edilecek Konular 

 

 1- Kurumun hedeflerine uygun bir yazılımın seçilmesi

 

İşletmeler bu konuda hedeflerini belirlemeli ve ihtiyaçları doğrultusunda ERP yazılım paketinin seçimini yapmalıdır.

 

 2- İş süreçlerine uygun olan bir yazılımın seçilmesi


Seçilecek ERP yazılımının işletmenin iş süreçlerine uygunluğu ve uyarlanabilirliği ERP uygulama ve uyarlama süreçlerinin başarısını artıracaktır.

 

 3- Tedarikçi firmanın destek ve hizmetlerinin değerlendirilme İşlemi

 

ERP sistemleri üretici firmanın yapısına uygun olması gerektiği kadar, tedarikçi firmanın da yapısına uygun olmalıdır. Tedarikçi desteğinin yetersiz olması gibi bir durumda ERP projelerinde başarısız süreçler oluşmaktadır. Tedarikçinin implementasyon süreçleri sonrasında da destek verebiliyor olması firmaların sürdürülebilir ERP ekosistemi için çok büyük önem taşımaktadır. Birleşik Yazılım DinamoERP programında kullanıcılarına destek vermek amacıyla DinamoERP eSupport portalı iyi bir örnek olarak gösterilmektedir.

 

 4- Kurumsal değişim planlarının değerlendirilme İşlemi

 

ERP uygulamaları bazı kurumsal değişimlere yol açmaktadır. Bu değişime karşı dirençli bir yönetim veya personel  olabilir. Bunun için kullanıcılarla doğru iletişim ve eğitim planlaması yapmak gerekir. 


 5- Yazılım işlevselliğinin değerlendirilme işlemi 

 

ERP yazılımı tercih edilirken bu konuda en önemli kriter, yazılımın yeterliliği olmaktadır. Yazılım yönetilebilir ve raporlanabilir altyapıya sahip olabilme, dövizli çalışabilme, esnek raporlar oluşturabilme gibi işletmenin taleplerine cevap verebilir işlevsellikte olmalıdır.

 

 6- Yazılımın teknik altyapısının değerlendirilmesi işlemi

 

Seçilecek yazılımın farklı uygulamalarla bütünleşmesi, artan işlem ve veri yükünde performansının değerlendirilmesi gerekir. DinamoERP gibi kolay entegre edilebilir ve yüksek performanslı altyapı özelliği olan ERP yazılımları firmaların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır.


 7- Tedarikçinin Implementasyon stratejisinin değerlendirilmesi işlemi

 

ERP tedarikçisi firmanın sürece yaklaşımı, entegrasyon aşamasında; uyarlamanın süresi, esnekliği, ergonomikliği,  mutlaka dikkate alınmalıdır. Implementasyon sürecini doğru yönetebilen tedarikçiler size tutarlı bir geçiş takvimi ile başarılı bir ERP entegrasyonu sunacaktır.