DinamoERP Articles

Academic Studies

Dinamo Erp Satıştan Sevkiyata Örnekler İle Süreç Dizaynı

2022/08/31
Hasret ALTIN

 

1.    DİNAMO ERP SİSTEM TANIMLARI 1

1.1     Stok Kartı Tanımları (STOK00) 1

1.2     Cari Hesap Kartı Tanımları (CARI00) 1

1.3     İşyeri Bilgileri (IDARI00) 2

1.4     Ürün Ağacı (BOMU01) 2

2.    SATIŞ SÜRECİ 3

2.1     Satış Teklifi(TEKL40) 3

2.2     Satış Siparişi(STOK40) 4

3.    SATIN ALMA SÜRECİ 4

3.1     Satın Alma Talebi(STOK47) 4

3.2     Satın Alma Teklifi(STOK45) 4

3.3     Satın Alma Siparişi(STOK46) 5

3.4     Satın Alma İrsaliyesi (STOK29) 5

3.5     Satın Alma Faturası (STOK74) 5

4.    ÜRETİM SÜREÇLERİ 5

4.1     Bire-Bir İş Emri Oluşturma(STOK40) 6

4.2     İş Emri Malzeme (Hammadde) Atama (STOK83) 6

4.3     Atölye İçi Süre Takip Fişi (SFDC20) 6

4.4     Üretim Fişi (STOK20) 7

5.    SEVKİYAT SÜRECİ 7

5.1     Sevk İrsaliyesi (STOK60) 8

5.2     Satış Faturası (STOK70) 8

  

Arz- talep döngüsü dahilinde müşterilerden alınan siparişler işletmeler nezdinde finansal kaynaklar, işgücü, makine vb. bileşenler bir araya getirilerek bir plan dahilinde çeşitli süreçlerden geçer ve üretilen mamuller ya da hizmetler müşteriler ile buluşturulur.

Tüm bu döngünün kontrolünün sağlanması ve efektif bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla birçok yöntem kullanılmaktadır. Erp programları bu yöntemlerin araçlarından biridir.

Dinamo Erp üzerinde bir ürünün sipariş girişinden ürün sevkiyatına kadar adım adım gerçekleştirilen prosedürleri incelenecektir.

1.  DİNAMO ERP SİSTEM TANIMLARI

1.1     Stok Kartı Tanımları (STOK00)

Bir Erp programında satılan, satın alınan, üretilen her bir girdinin ihtiyaçlar dahilinde detaylandırılarak programa tanıtılması ilk adım olabilir. Bu amaçla stok kartı uygulamaları kullanılmaktadır. Dinamo ERP için STOK00 uygulaması, stokların oldukça detaylı bir şekilde Erp sisteminde kimliklendirildiği uygulamadır.

Stok kartı açılırken dikkate alınması gereken bir kodlama yaklaşımı olması gereklidir. Bu yaklaşım ile verilerin düzenli ve hiyerarşik bir yapıda tutulması hedeflenmektedir.

Dinamo Erp kodlama sistematiğinde Ana ve Detay kod yaklaşımı kurgulanmıştır.

Bu sistematikte kullanıcının ihtiyacına göre stoklar öncelikle Ana kod olarak gruplandırılacak. Ardından Detay kodlar bu gruplar içerisinde yer alacaktır.

Örnek bir kurgu tabloda verilmiştir.

 

Belirlenen yaklaşımla stok kartı açılmak istenirse adımlar:

·      Bu aşamada öncelikle stok birimleri eğer tanımlanmamış ise bu birimlerin tanımlanması gerekir.

·     Stok birimlerini tanımlamak için STOK00 uygulamasında yer alan Birim seçeneğine sağ tıklanıp ‘Grup Kodu Tanımlarını Değiştir(STUNIT) seçilir.

·      Açılan ekranda kod sütununa birimler girilir açıklama kısmına ise birimlerin karşılığı yazılarak kaydedilir. Birimler tanımlanmış olur.

·      Kod sistematiğinize uygun ana kod tanımlandıktan sonra detay kodlar sırasıyla tanımlanacaktır.

·      Belirlenen bir stok kartını oluşturmak için sırasıyla sistematikte oluşturulan kod Kod ile belirtilen alana girilir ve daha sonra kart hiyerarşisindeki yeri için Ana/Detay ikili seçeneğinden uygun olan seçilir ve ardından Birim girilir. Kart Türü detayında ise stokun tipi seçilir.

·      Oluşturulmuş bir stok kartı hiyerarşisi örnekte mevcuttur.

1.2     Cari Hesap Kartı Tanımları (CARI00)

Cari hesap kodları müşteriler, tedarikçiler, bankalar vb. farklı muhatapların Erp sisteminde ifade edildiği ve bir hiyerarşik yaklaşımla Erp sistemine aktarıldığı kartlardır. Firma kimlikleridirler kısaca. Bu kodlar Dinamo Erp de yine ANA ve DETAY kod yaklaşımıyla sınıflandırılmaktadır. Genel muhasebe kartlarında oturmuş olan yaklaşımla detay kartlar oluşturulabilir. Buna bir örnek aşağıdadır.

 

Cari hesap kartı açılırken;

·      Kod hiyerarşisi kurgulandıktan sonra Dinamoda Erp’de Finans modülü altında Cari Hesap Kart Tanımları seçilir.

·      Kod ile belirtilen boşluk belirlenen cari hesap kodu ile doldurulup Unvan ise ilgili cari kart ünvanı veya hiyerarşide yer alan ana kod ismi ile doldurulur. Bu noktada kaydet denildiğinde cari hesap kartı kaydedilebilir. Ancak cari hesap kartının sağlıklı çalışması için mutlaka doldurulması gereken satırlar mevcuttur.


·      Cari hesap kartında adres, vergi no veya kimlik no satırlarını içeren ve muhasebe bağlantısı satırını içeren kırmızı kutucukla sınırlandırılmış bilgilerin sisteme girilmesi gereklidir. Bu veriler ile basit bir cari kart yaratılmış olur.  Ancak e-İrsaliye, e-fatura gibi etkileşim gerektiren belgelerin yaratılması için cari hesap kartında daha detaylı bilgilerin işlenmesi gerekir. Bu işlemlerle ilgili konu bazında dokümanlar mevcuttur. İncelenebilir.


Oluşturulan cari kodlar için bir örnek.

1.3     İşyeri Bilgileri (IDARI00)

Erp programının doğru çalışabilmesi için müşteri kimliklerinin cari kartlar aracılığıyla tanımlandığı gibi Erp kullanıcısı firmanın da programda bir kimliğinin bulunması gerekir.

Kullanıcı firma bilgileri, adresler, banka hesapları, vergi kimlik bilgileri, e-dokuman bilgileri vs. tamamı Dinamo Erp programının İşyeri Bilgileri(IDARI00) uygulamasında tanımlanır.

İşyeri Bilgileri (IDARI00): Erp kullanıcısı firma bilgileri.

1.4     Ürün Ağacı (BOMU01)

Ürün ağaçları bir Erp programı için olmazsa olmaz bileşenlerden biridir.

Satın almadan üretim planlamaya, maliyetlendirmeden çeşitli raporlama süreçlerine kadar her noktaya uzanan ürün ağaçları oldukça dikkatli ve firma ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmalıdır.

Eğer ürün ağacı tasarımları ve geliştirmeleri yetersiz ve eksik yapılacak olursa firmanın yönetilmesi kaotik bir düzende ilerleyecek ve doğru veriler asla elde edilemeyecektir.  Bu durum da ölçülemeyen ve değerlendirilemeyen süreçlerin yönetilemeyeceği ve muazzam kayıplara ortaya çıkacağı anlamına gelir.

Dinamo Erp Planlama modulü altında Ön Görülen Standart Ürün Ağacı (BOM BOO) uygulaması ile ürün ağaçları tanımlanır.

Ürün ağaçlarının tanımlanması için eğer kullanılıyor ise tezgâh tanımları, operasyon tanımları, operatör tanımları vb. gerekli farklı bileşenlerin de tanımlanması zorunludur. Bu tanımlar mamule ve detaylandırma ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.


Tezgâh Tanımları(IMLT00): Üretim kurgusunun doğru oluşturulup süreçlerin Erp üzerinde planlanabilmesi için tezgâh tanımlarının yapılması gerekir. Bu tanımlar özellikle mamulün üretimi aşamasında kullanılacağı için tanımlanması son derece önemlidir.


Tanımlanmış örnek tezgâhlar:


Operasyon Türleri(IMLT01): Proseslerin tanımlandığı uygulamadır. Mamulün üretim safhasında yapılan işler örneğin kumlama, boyama, delme vb mamule bağlı prosesler Dinamo Erp’de bu uygulama yardımıyla tanımlanır.


Operasyon türleri:


Operatör Türleri(PERST0): Bu uygulama aracılığıyla üretimdeki bir operasyonu gerçekleştiren operatör tanımlanır.

Operatör Tanımları(PERS00I): Operatör türleri tanımlandıktan sonra operatörler tanımlanmalı ve türleri belirtilmelidir. Uygulama bu amaçla tasarlanmıştır.Operatör Tanımları(PERS00I): Kaydedilmiş operatörler.

Öngörülen Standart Ürün Ağacı BOM BOO(BOMU01): Üretimde gerekli olan etkenler tanımlandıktan sonra ürün ağaçlarının Dinamo Erp’de tasarlanması aşamasına geçilir.


H kablo ürün ağacı:  Resimde görülen basit düzeyde malzeme basit düzeyde 2 çeşit hammaddeden oluşup 1 tezgâhta 1 operasyon sonucunda üretilen bir parçadır. Bu parça için ürün ağacı uygulamasından sonra siparişten sevkiyata kadar olan süreçler basit düzeyde inceleniyor olacaktır.


Dinamo Erp’de ürün ağacı oluşturma aşamaları:

Öncelikle BOMU01 uygulaması açılır.

·      Yeni butonu yardımıyla bir ürün ağacı föyü oluşturulur.

·      Ürün ağacı oluşturulacak stok kalemi seçilir.

·      Hammaddeler ve tezgâhlar yukarıdan aşağı üretimin akışına göre sıralanır.

·      Aynı aşamada olan hammaddeler ve operasyonlara aynı sıra numarası verilir.

·      Hammadde miktarları ve operasyon süreleri işlenir.

·      Tezgâh satırlarında operasyon kodları seçilir.

·      Son olarak belge kaydedilir ve ürün ağacı oluşturulur.2.  SATIŞ SÜRECİ

Satış süreçleri Erp programlarında basit düzeyde satış teklifi ile başlar ve sonrasında sipariş ile devam eder.

2.1     Satış Teklifi(TEKL40)

Dinamo Erp’ de satış teklifi TEKL40 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

·      Satış Teklifi oluşturma aşamaları:

·      Satış modülü altında Satış Teklifi ve ardından Satış Teklif Girişi seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Teklif verilen cari seçilir.

·      Teklif verilen stok kalemi için sütunlarda stok kodu, miktar, fiyat, tarihler vb. zorunlu bilgiler doldurulur.

·      Teklif kaydedilir.


Satış Teklifi(TEKL40): Oluşturulmuş bir teklif örneği:


2.2     Satış Siparişi(STOK40)

Dinamo Erp’ de satış siparişi STOK40 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satış siparişi oluşturma aşamaları:

·      Satış modülü altında Satış Siparişi/Öngörüler ve ardından Satış Siparişi seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Sipariş önceki teklif belgesinden çekilebilir ya da yeni bir cari seçilerek stok kodu vs. bilgiler doldurulup oluşturulabilir.

·      Sipariş kaydedilir.Satış Siparişi (STOK40): Üretilen mal(mamul)satış siparişi örneği.Satış Siparişi (STOK40): Ticari mal satış siparişi örneği3.  SATIN ALMA SÜRECİ

Satın alma aşamaları, satış süreçlerine benzer bir şekilde basit düzeyde talep ile başlar teklif ve sipariş adımları ile devam eder, irsaliye ve fatura girişi ile sonlanır.

3.1     Satın Alma Talebi(STOK47)

Dinamo Erp’ de satın alma talebi STOK47 uygulaması aracılığıyla oluşturulur.

Satın alma talebi oluşturma aşamaları:

·      Satın alma modülü altında İç Satın alma Talebi seçeneği seçilir.

·      Yeni butonu ile yeni bir belge oluşturulur.

·      Talep eden bölüm ve talep eden personel seçilir.

·      Talep edilen stok kalemi için sütunlarda stok kodu, miktar, fiyat, tarihler vb. zorunlu bilgiler doldurulur.

·      Talep kayıt edilir.